Εσπερινός Πρώτου Ήχου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ :
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο  και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
1. Κύριε Εκέκραξα

2. Κατευθυνθήτω

3. Τας Εσπερινάς Ημών ευχάς

4. Κυκλώσατε Λαοι Σιών

5. Δεύτε Λαοί Υμνήσωμεν

6. Ευφράνθητε Ουρανοί

7. Την Παγκόσμιον Δόξαν

8. Τω Πάθει Σου Χριστέ

9. Αγαλλιάσθω Η Κτίσης

10. Βασιλεύς Υπάρχων

11. Γυναίκες Μυροφόροι

12. Δόξα Και Νυν - Ιδού Πεπλήρωται (Σύντομον)

13. Δόξα Και Νυν - Ιδού Πεπλήρωται (Αργόν)
 Τέλος Μαθημάτων Εσπερινού Πρώτου Ήχου και τω Θεώ Δόξα
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
ακουλουθείστε το σύνδεσμο: