'Ορθρος Πρώτου Ήχου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΡΟΥ :
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο  και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη

βάλτε τα βίντεο σε πλήρη οθόνη:
1.      Θεός Κύριος/ Του Λίθου Σφραγισθέντος - Απολυτίκιον

2.      Του Γαβριήλ Φθεγξαμένου
 
3.      Τον Τάφον Σου Σωτήρ

4.      Σταυρω Προσηλωθής
 
5.      Μητέρα Σε Θεού

6.      Γυναίκες Προς Το Μνήμα

7.      Αναβαθμοί - Αντίφωνον Α΄- Αντίφωνον Β΄- Αντίφωνον Γ΄

8.      Ο Κανών:Σου Η Τροπαιούχος /Ο Χερσίν Αχράντοις/Νέκρωσιν Υπέστη/Χαίρε Η Της Χάριτος Πηγή
 
9.      Πάσα Πνοή &Αινείτε Αυτόν

10.  Αίνοι Πρώτου Ήχου:Υμνούμεν Σου Χριστέ/Ο Σταυρόν Υπομείνας/Ο Τον Άδην Σκυλεύσας/Την Θεοπρεπή Σου Συγκατάβασιν

11.  Εωθινόν Α΄ - Εις Το Όρος

12.  Δοξολογία/Ασματικόν - Άγιος Ο Θεός

13.  Σήμερον Σωτηρία


 Τέλος Μαθημάτων ρθρου Πρώτου Ήχου και τω Θεώ Δόξα
Προσοχή!!!
Για τους Υπόλοιπους ήχους Πρέπει να  Προμηθευτείτε το Βιβλίο και τα αντίστοιχα cd έτσι ώστε να μάθετε Εύκολα-Πρακτικά και Σωστά την Ψαλτική Τέχνη
ακουλουθείστε το σύνδεσμο: